De klok als metafoor voor het leven is onverbiddelijk en meedogenloos

vanaf de geboorte tikt ze langzaam onze resterende tijd weg op een dag valt ze stil

zodat we weer kunnen luisteren naar de onhoorbare stilte van de eeuwigheid

© Dirk Brossé